SALTELE CU BETON

Saltelele cu beton sunt geocontainere tip cofraj pierdut, realizate din geotextile țesute, de înaltă rezistență, cu protecție la UV și rezistență mare la cicluri îngheț-dezgheț. Sunt confecționate din materiale cu durată mare de viață (20-25 de ani): PET și PP, HDPE și PP, HDPE și PP-PES. Cele doua fețe ale saltelei sunt consolidate între ele prin țesere, în punctele de filtrare, densitatea și mărimea acestora asigurând grosimea finală după umplerea cu beton (10-15-20 cm).

Saltelele cu beton sunt utilizate în lucrări de consolidare, stabilizare și protecție antierozională a malurilor albiei râurilor, a canalelor navigabile și de irigații, a digurilor de apărare împotriva inundațiilor, pentru protecție costieră, pentru realizări de devieri, epiuri și a altor construcții hidrotehnice.

Constructiv, saltelele pot fi de două feluri:
Saltea continuă (realizată din dale umplute cu beton, de aceeași dimensiune);
Saltea înierbată (realizată prin alternarea dalelor pline cu beton, cu puncte de filtrare ce pot fi decupate cu pământ vegetal).

Saltelele se montează în lungul taluzului, în fâșii de lățimi diferite, îmbinate între ele prin coasere, care se umplu cu beton, progresiv, de la bază la partea superioară a taluzului.

Aplicații:
• protecție taluz;
• protecție mal albie râu;
• protecție diguri;
• amenajări de torenți;
• protecție canale navigabile și de irigații
• canale de preluare și scurgere a apelor pluviale;
• protecția deversoarelor și a canalelor de fugă;
• protecția zonelor de coastă;
• sferturi de con la poduri;
• susținerea și protejarea conductelor.

Aplicații:
• Realizează o consolidare și o protejare eficientă a lucrărilor.
• Sunt ușor de pus în operă, asigurând o execuție rapidă.
• Salteaua este flexibila și preia forma și eventualele tasări ale stratului suport.
• Saltelele realizează o acoperire uniformă, pe întreagă suprafață ce urmează a fi protejată.